Personlig assistans

Tjänsten personlig assistans är till för dig med svårigheter som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan är i behov av personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig att kunna göra saker som du inte kunnat innan.
Är det så att du är i behov av att få särskild hjälp i mer än 20 timmar per vecka, så är du godkänd för att få ta del av personlig assistans. Några av de skälen som kan ge upphov till assistansersättning är exempelvis om du har problem med badrumsaktiviteter, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.Virtual assistant ,personal assistant by Ahsanaamir
Det är några av dessa behov som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Har du några ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.
Är fallet att du faktiskt har dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du du tar kontakt med i den kommun du är bosatt i.
Hur får jag assistansersättning?
Till att börja med, så behöver du ett remissdokument från en läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du behöver hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig i din vardag. Efter att du har fått ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som ligger på ett par månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få personligassistans. Skulle det vara så att du har personlig assistans innan du har fått ettbeslut av Försäkringskassan och det är ettsvar som gör dig berättigad till personlig assistans. Då bör du rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de kostnader som assistansen har inneburit innan dittsvar om assistansersättning.
När du har fått ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur assistansen skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med det. Försäkringskassan rekommenderar att du på förhand valt ut och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är ett kriterium som påskyndar processen och tiden för beslutet assistansblogg.se.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din assistans. Blir det som så att du väljer att använda dig av ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir det att du får din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det vanligaste alternativet är efterskott och det betyder att du väljer att avsäga dig ansvar och har överlåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Det är viktigt att veta att för att få ta del av vårdpersonal behöver du göra en ansökan om assistansersättning innan du fyller 65 år. Om du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ickegiltig och kommer dessvärre till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är folkbokförd.