Others Ditt levnadssätt skiljer sig lite när du har en funktionsnedsättning.

Ditt levnadssätt skiljer sig lite när du har en funktionsnedsättning.

. Det blir annorlunda då du behöver extra hjälp med olika saker som du är ej kapabel till att göra på egen hand. Vi anser att alla har rätt till ett berikat liv och det är med samma tänk som det i dag finns föreningar som arbetar för de som inte kan och att hjälpa personer som lever med en funktionsnedsättning. När du besöker oss, så vill vi dela med oss av och ge information om personlig assistans. Vi skriver och berättar om både hur det är att anordna personlig assistans, men även hur det är att ha en funktionsnedsättning som innebär att du är i behov av personlig assistans. https://assistansblogg.se , så vill vi förtydliga kring vilka instanser som finns och vad som berör den här typen av assistans och vem som är berättigad till att få personlig assistans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post